Àrees de Treball

Concerts i festivals artístics

Convencions i fires sectorials

Fires infantils i espectacles recreatius

Festes majors i festes populars

Concerts i festivals artístics

Projectes d’activitat per a l’obtenció de llicències extraordinàries.

Projectes de subministraments temporals.

Legalització de generadors

Plans d’autoprotecció.

Concerts i festivals artístics

Convencions i fires sectorials

Certificació de muntatges especials.

Plans de mobilitat.

Certificació de seguretat estructural.

Dimensionat de mitjans d’evacuació.

Convencions i fires sectorials

Fires infantils i espectacles recreatius

Certificacions de seguretat estructural d’escenaris.

Certificacions de seguretat estructural de carpes.

Certificació de seguretat elèctrica.

Butlletins d’instal•lacions elèctriques per a esdeveniments.

Fires infantils i espectacles recreatius

Festes majors, populars i markets

Plànols de distribució d’espais

Projectes de cablejats elèctrics.

Dimensionat de mitjans sanitaris.

Projectes i control acústic.

Festes majors, populars i markets

Events i competicions esportives

Legalitzacions

Plans d’autoprotecció

Plans d’emergència

Projectes elèctrics

Events i competicions esportives

Serveis
EProjecta

Realitzem els tràmits i gestions necessàries per a legalitzar events i actes extraordinaris amb gran afluència de públic.
L’experiència de més de 10 anys al sector ens permet oferir un servei eficaç que combina l’assessorament tècnic-legal amb les actuals normatives vigents, per poder assolir les exigències de qualsevol projecte i aconseguint una simbiosi de tracte personal i professional així com un alt grau d’efectivitat.

EProjecta al dia