Avis Legal

Aquest avís legal regula l’ús del servei del portal d’Internet www.eprojecta.cat (d’ara endavant, l’eProjecta) de PLURAL TECHNICS EPROJECTA SL amb domicili social a CARRER SÈQUIA, 20, PI EN, 08241 Manresa, Barcelona amb CIF B66572827.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre eProjecta amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de BARCELONA per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i ús

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a aquesta web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb eProjecta

El titular del web no s’identifica amb les opinions abocades al mateix pels seus col·laboradors. L’Empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats als vostres servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de eProjecta i, per tant, en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni fins i tot citant les fonts, llevat del consentiment per escrit de eProjecta. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l’Empresa són propietat dels amos i estan protegits per llei.

Enllaços (Links)

La presència d’enllaços (links) a les pàgines web de PADELATOR PLAYING TOGETHER, S.L. té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.

Confidencialitat i Protecció de Dades

A efecte del previst a RGPD de 27 d’abril de 2016, eProjecta informa a l’Usuari de l’existència d’un tractament automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a eProjecta i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb l’Usuari, així com les tasques d’informació. En el moment de l’acceptació de les presents condicions generals, eProjecta necessitarà de l’Usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels serveis.

Registre de fitxers i formularis

L’emplenament del formulari de registre és obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web. No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades caràcter personal.

A l’efecte del previst a RGPD de 27 d’abril de 2016, us informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del vostre registre com a Usuari, seran incorporades a un fitxer titularitat de eProjecta amb C.I.F B66572827 i domicili a CARRER SÈQUIA, 20, PI EN, 08241 MANRESA, BARCELONA, tenint implementades les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007, d’11 de juny.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, i s’exonera eProjecta de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció. eProjecta no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc no assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que es puguin originar per l’ús de aquesta informació. eProjecta es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les vostres pàgines web i fins i tot pot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. S’exonera eProjecta de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per eProjecta sempre que procedeixi de fonts alienes a eProjecta.

Cookies

El lloc www.eprojecta.cat no utilitza cookies, considerant aquests fitxers físics d’informació allotjats al mateix terminal de l’usuari i serveixen per facilitar la navegació de l’usuari pel portal. De tota manera, l’usuari té la possibilitat de configurar el navegador de manera que impedeixi la instal·lació d’aquests fitxers.

Finalitats

Les finalitats de eProjecta són el manteniment i la gestió de la relació amb l’Usuari, així com les tasques d’informació.

Menors d’edat

En cas que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d’edat, eProjecta sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament automatitzat de les dades.

Cessió de dades a tercers

eProjecta no farà cessió de dades dels usuaris a tercers.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podeu dirigir les vostres comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a l’adreça d’Internet a www.eprojecta.cat o bé per correu ordinari dirigit a eProjecta, Ref. RGPD , a CARRER SÈQUIA, 20, PI EN, 08241 MANRESA, BARCELONA. Per exercir aquests drets cal que acrediteu la vostra personalitat davant eProjecta. mitjançant l’enviament de fotocòpia de document nacional d’identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en dret. No obstant això, la modificació o rectificació de les vostres dades de registre es podrà realitzar al mateix Site identificant-se, prèviament, amb el vostre usuari i contrasenya.

Mesures de seguretat

eProjecta ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a eProjecta no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a eProjecta; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues al Centre de Processos de Dades, al sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de eProjecta. Això no obstant, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint-ne el tractament automatitzat per part de eProjecta, en la forma i per a les finalitats indicades a la present Política de Protecció de Dades Personals. Certs serveis prestats al Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.