gen. 04

RALLY RACC CATALUNYA 2020

Un any més des eProjecta tenim el plaer de ser l’enginyeria encarregada de la legalització i supervisió de tots els permisos del RallyRACC Catalunya. Ens hem encarregat des de l’obtenció de les llicències municipals, Plans d’autoprotecció, legalització d’instal·lacions, fins al seguiment de la seguretat estructural dels muntatges.